Spring naar content

Wij zijn de

Regisseurs voor de leefomgeving

Vandaag de dag bestaat PartnersRO uit een hecht team van juridisch adviseurs, gespecialiseerd in het regisseren van ruimtelijke processen & plannen. ‘Regie in ruimtelijke ordening’ maken we waar door verantwoordelijkheid te nemen voor zowel proces als inhoud. Als partners stellen we ons graag even voor:

Babette van der Padt

Babette van der Padt is als bestuurskundige afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Zij is thuis in zowel milieutechnisch onderzoeken en bestemmingsplannen met de bijbehorende juridische aspecten. Haar kracht ligt in het strategisch meedenken in het RO-proces, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens het proces zelf. Klanten roemen haar talent complexe zaken te vertalen naar begrijpelijke materie.

“Strategische adviezen vertaal ik moeiteloos naar helder uitgewerkte plannen.”

Steven de Boer

Steven de Boer heeft aan de Universiteit van Utrecht zijn studie Rechten & Juridische Bestuurswetenschappen afgerond. In het vakgebied RO heeft hij zich bij diverse gemeenten ontwikkeld in de rol van beleidsmedewerker, jurist, projectleider en interimmanager. Zijn kracht ligt in het coördineren van haalbaarheidsonderzoek en het aansturen van complexe projecten. Vanuit een juridische invalshoek vliegt Steven vraagstukken pragmatisch aan. Klanten roemen zijn analytisch vermogen en zijn uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

“Met opdrachtgevers en collega’s werken aan concrete resultaten geeft energie.”

Kristel Hoogenboezem

Kristel heeft veel ervaring met het coördineren en opstellen van bestemmingsplannen, structuurvisies, gebiedsvisies en de daarmee samenhangende omgevingsaspecten. Haar kracht ligt in het organiseren van processen van ruimtelijke ordeningsprojecten. Zij legt daarbij de focus op een integrale aanpak van het desbetreffende project, inclusief een goede afstemming op de omgeving.

“Ik zie het als een sport om ook voor de lastigste opgaves een zo goed mogelijke oplossing te bedenken.”

Isabella de Lange

Isabella heeft bijna 25 jaar ervaring met advisering op het gebied van ruimtelijke ordening. Als eindverantwoordelijke voor het proces en voor de (juridische) inhoud heeft zij vele bestemmingsplannen tot het gewenste eindresultaat gecoördineerd. Isabella is energiek, flexibel, accuraat en werkt het liefst aan complexe RO-vraagstukken.

“Altijd doelgericht op weg om samen met u haalbare plannen te maken.”

Mireille Tiekstra

Mireille Tiekstra heeft haar opleiding ruimtelijke ordening in 2008 afgerond. Als juridisch planoloog heeft zij zich gespecialiseerd in bestemmingsplannen- en (omgevings)vergunningenmanagement. Bij het opstellen van bestemmingsplannen vindt Mireille altijd de optimale verhouding tussen juridische houdbaarheid van een plan en de flexibiliteit die een toekomstgericht bestemmingsplan nodig heeft. Bij vergunningenmanagement regisseert Mireille projecten van vergunningenscan tot en met het indienen van de complete aanvraag. Mireille heeft daarbij een open en heldere manier van communiceren.

“Beter een vraag te veel gesteld, dan één te weinig.”

Cinty Geene

Cinty is 3e jaars student Built Environment aan de Breda University of Applied Sciences. Zij wordt hier breed opgeleid met alles wat te maken heeft met ruimtelijke ontwikkeling. In de meewerkstage van 3 maanden bij PartnersRO gaat zij ontdekken waar haar interesse ligt binnen het vakgebied.

 

‘De beleidsmatige en juridische kant van het Omgevingrecht in mijn studie is erg interessant. Ik ontdek deze kant graag verder door de komende maanden mee te werken aan verschillende opdrachten’

Sophie Verkerk

Sophie zit momenteel in haar laatste jaar van de opleiding Vastgoedkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. De opleiding richt zich onder andere op de (her)ontwikkeling, financiering, exploitatie, koop en verkoop van onroerend goed. In haar afstudeerstage bij PartnersRO verdiept Sophie zich in de Omgevingswet. De opdracht is om een advies te schrijven over de keuze van het gebruik maken van een omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit of het wijzigen van het omgevingsplan. Dit zodat het juiste instrument van de Omgevingswet kan worden toegepast.

 

‘’Mijn interesses liggen vooral bij de juridische kant van mijn opleiding. Door middel van mijn afstudeerstage wil ik mijn kennis op het gebied van het omgevingsrecht uitbreiden’’

Rianne Adams

Rianne Adams heeft inmiddels 20 jaar ervaring op het gebied van administratie, waarvan een groot deel op financieel vakgebied.

Rianne ontfermt zich bij PartnersRO over alle administratieve handelingen en bijkomende werkzaamheden als facturering en debiteurenbeheer. Op dit gebied is zij het eerste aanspreekpunt. Tevens vervult Rianne diverse secretariële werkzaamheden zoals het opmaken van offertes.

“De oplossing voor elke uitdaging ligt altijd in jezelf.”

Karsten Stouthart

Karsten Stouthart is in 2023 afgestudeerd bij het Summa College in Eindhoven, opleiding IT-Experts systems and devices. Tijdens zijn studie is hij in dienst gekomen bij PartnersRO.

Naast zijn IT werkzaamheden bij PartnersRO is Karsten student HBO-ICT bij Fontys Hogeschool. Kennis die hij opdoet tijdens zijn opleiding past hij toe om IT zaken te verbeteren bij PartnersRO. Hierdoor blijft de digitale omgeving goed beveiligd, loopt alles soepel en is Karsten in staat om onze collega’s met hun ICT problemen te helpen.

“Als het probleem nog niet is opgelost, leg ik het geduldig nog een keer uit.”

 

 

Rogier Crusio †

Op 3 januari 2018 is onze collega Rogier Crusio overleden. Rogier is 36 jaar geworden.

Wij zullen Rogier herinneren als een zeer betrokken, enthousiaste, humoristische en bevlogen collega met een grote passie voor het vak. Rogier heeft in zijn 10 jaar binnen PartnersRO een grote bijdrage geleverd aan de vorm, opzet en professionaliteit van ons bedrijf. Wij zijn Rogier voor altijd dankbaar en missen hem enorm.