Spring naar content

WONEN EN WERKEN

IN EEN STATIONS GEBIED

Coördinatie en Kwaliteitbewaking Eindhoven Stationsgebied

Het stationsgebied in Eindhoven gaat veranderen van pleinen met parkeerruimte naar een gebied met woon- en werkfuncties die een verbinding maken met de binnenstad. Er komen drie torens (DistrictE), waarvan de hoogste toren 170 meter hoog wordt. In de torens komen woningen, een congrescentrum, een short-stay en diverse commerciële functies. Daarnaast komen aan de zuidzijde van het spoor kantoren in de projecten Lichthoven fase 1 en fase 2. Verder komt onder het stationsplein een fietsenstalling.

 

PartnersRO verzorgt voor de gemeente de juridische projectleiding. Wij denken mee over de manier waarop we omgaan met risico’s in het plangebied, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid en stikstofdepositie. We adviseren over het eventueel toepassen van coördinatieregeling om plannen te versnellen en de planningen. Wij beoordelen de aangeleverde producten op kwaliteit en samenhang met elkaar. Wij leveren de stukken aan voor de bestuurlijke besluitvorming.

Stationsgebied Eindhoven