Spring naar content

RUIM BAAN VOOR

FIETSEN, LOPEN,
OV EN DEELAUTO’S

Verankeren van Mooie Ambities, Merwedekanaalzone Utrecht

De Merwedekanaalzone verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een levendige, gezonde en duurzame stadswijk. Voor het gebied is een omgevingsvisie gemaakt.

Deze gaat over de deelgebieden 4, 5 en 6. Dit is een gebied langs het Merwedekanaal, tussen de Dr. M.A. Tellegenlaan (Villa Jongerius) en de A12. Het is ongeveer 65 hectare groot. Het wordt steeds meer een gebied waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. De bebouwing staat dichter bij elkaar dan we in andere Utrechtse wijken gewend zijn. Daarom wordt de openbare ruimte groen en vrijwel autovrij. We zetten in op fietsen, lopen en goed openbaar vervoer in de Merwedekanaalzone. In het gebied wordt in de eindfase ruimte geboden voor circa 10.000 woningen. Fietsen, lopen, openbaar vervoer en deelauto’s krijgen ruim baan in de Merwedekanaalzone. Er staan geen auto’s op straat.

PartnersRO adviseert over de opzet en inhoud van het op te stellen bestemmingsplan, zorgt voor de inhoudelijke afstemming tussen het MER, de uitwerking van de Omgevingsvisie voor dit gebied en het stedenbouwkundig plan voor deelgebied 5. Bij het bepalen van de opzet en inhoud van het bestemmingsplan betrekken wij de gebiedseigenaren. We adviseren over uit te voeren onderzoeken. Centraal in het bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte) staan het borgen van de ruimtelijke kwaliteit gedurende de gehele transformatie, het verankeren van ambities op het gebied van duurzaamheid en borging van de voorwaarden voor het autoluw ontwikkelen van dit gebied. Op deze wijze leveren wij onze bijdrage aan een gezonde leefomgeving.