Spring naar content

NIEUWE INTERACTIEVE WEGEN

NAAR EEN GEDRAGEN OMGEVINGSPLAN

De gemeente Son en Breugel wil in 2021 een omgevingsvisie en een grondgebied dekkend omgevingsplan vaststellen. Op die manier willen zij de overgangsperiode -waarin met verschillende wetten gewerkt moet worden- zo kort mogelijk houden. PartnersRO maakt het omgevingsplan in samenspraak met de gemeente. Ook zorgen wij voor kennisvergroting over de Omgevingswet en het omgevingsplan.

Wij pakken de omgevingsvisie en het omgevingsplan parallel aan elkaar op. Voor de omgevingsvisie werken wij flexibel samen met KuiperCompagnons. Door de processen parallel aan elkaar te laten lopen, wordt gaandeweg duidelijk op welke onderdelen de instrumenten op elkaar afgestemd moeten worden. De coördinatie en afstemming tussen de twee instrumenten verzorgen wij, net als de afstemming met het programma ‘Implementatie Omgevingswet’ van de gemeente.
Onze aanpak voor het omgevingsplan is gericht op ‘learning by doing’. Hierbij nemen we alle betrokkenen stapsgewijs mee om tot een integraal omgevingsplan te komen. Door het proces in stappen met concrete resultaten te doorlopen, zien betrokkenen steeds resultaten in de vorm van tussenproducten (inventarisatie en bouwstenen). Deze tussenproducten vormen de basis voor het uiteindelijke omgevingsplan.
Door in te steken op vernieuwende, inspirerende interactieve sessies en bijeenkomsten, enthousiasmeren wij betrokkenen om samen te komen tot een gedragen omgevingsplan.