Spring naar content

DUURZAME WOONMILIEUS

VOOR DUIZENDEN NIEUWE STADSGENOTEN

Amsterdam Oost, IJburg en Zeeburgereiland

In Amsterdam werken wij aan de uitbreiding van IJburg 2e fase. Voor Centrumeiland houdt dit in dat wij de uitwerkingsplannen opstellen en begeleiden. Voor Strandeiland wordt gewerkt aan het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en wordt de bijbehorende Milieueffectrapportage begeleid.

 

Centrumeiland is een eiland waar ruimte is voor 1500 woningen en enkele voorzieningen zoals detailhandel, horeca en een school voor basisonderwijs.

Op Strandeiland wordt rekening gehouden met 8000 woningen en 120.000 m2 bvo voorzieningen waaronder enkele basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs.

Met het bestemmingsplan IJtram maken we de verlenging van de bestaande tramlijn richting Centrumeiland mogelijk. De tram zal in de toekomst door gaan rijden naar Strandeiland.

Voor Zeeburgereiland heeft PartnersRO de juridische projectleiding voor de milieueffectrapportage verzorgt, en het bestemmingsplan Sluisbuurt opgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De Sluisbuurt is het eerste plan in Amsterdam waarin geen sprake is van incidentele hoogbouw, maar waar hoogbouw juist de drager is van het plan. Circa 24 torens tot een bouwhoogte van 125 meter maken het een uniek gebied aan het IJ. PartnersRO was verantwoordelijk voor het coördineren van alle onderzoeken, de juridische regeling, de interne besluitvorming en de beroepsgang naar de Raad van State.

PartnersRO stelt ook het bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein op Zeeburgereiland. Hier wordt ruimte gemaakt voor stadsverzorgende bedrijven. Voor dit bestemmingsplan coördineren wij alle onderzoeken, zorgen voor de juridische regeling en de besluitvorming bij de gemeente intern.