Spring naar content

Wat bieden

De regisseurs voor de leefomgeving

Bij PartnersRO kunt u terecht voor juridisch strategisch advies over de inzet van het instrumentarium op het gebied van fysieke leefomgeving. Het opstellen en begeleiden van omgevingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, het coördineren van onderzoeken, advies over (het voorkomen) van planschade, training en opleiding op maat en het vormgeven van participatie. Dat doen wij door elke opgave analytisch te benaderen met oog voor alle belangen en kennis en gevoel voor besluitvormingsprocessen van de overheid. Wij zijn ook de ‘gateway’ naar specifieke kennis; niet alleen werken wij samen met verschillende advocaten, maar ook met specialisten op alle vakgebieden die de fysieke leefomgeving aangaan. Daarbij geloven wij  in de juiste specialist voor de concrete opgave: maatwerk dus!

//ONS VERHAAL

Het verhaal van PartnersRO begint in 2010 toen Steven de Boer en Babette van der Padt besloten kennis en krachten te bundelen. De twee werkten eerder samen als éénpitters voor een van de G4 gemeenten en leerden al doende dat ze niet alleen met evenveel passie in het vak staan, maar ook dat hun expertises een perfecte aanvulling op elkaar vormden. Met een belangrijke gemene deler: het verder brengen van plannen. Al gauw kwam Rogier Crusio het team versterken. Gedrieën hebben ze het fundament voor het bedrijf gelegd.

Op dit moment telt ons team 9 mensen, allemaal bijzonder toegewijd aan het helpen ordenen van de schaarse ruimte die we in Nederland delen. Onze kernwaarden? Passie, vindingrijk en doortastend.

 

En zo doen wij dat.

Kenmerkend voor onze aanpak , is dat we verantwoordelijkheid nemen voor uw opgave zowel op het proces als de inhoud en eerlijk inzicht bieden in risico’s. We vinden het een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden binnen wettelijke kaders. Waar wenselijk of nodig, schakelen we externe expertise in. We spreken de taal van zowel gemeenten als ontwikkelaars. U kunt ons flexibel inzetten; op afroep, op afstand of op locatie.

Alles voor úw resultaat.

We voelen ons verantwoordelijk voor uw resultaat en rekenen projectleiding en het oplossen van knelpunten gedurende het proces tot onze taak. Zo managen wij uw opgave naar de gewenste afloop. Wij houden van een uitdaging! Daarbij zoeken we naar creatieve wegen die snel en efficiënt naar het door u beoogde doel leiden. Mogelijke risico’s benoemen we vanuit strategisch meesterschap. Zo zetten we kennis en kunde van ons en van u optimaal in. En zó regisseren we ook uw project naar het gewenste resultaat.

Visie

Nederland. Een mooi land. Een klein land. Altijd in ontwikkeling. De ruimte is schaars. Het is zoeken naar balans. Tussen werken, wonen, recreëren… Er is veel vraag naar woningen, werklocaties en infrastructuur. Maar we moeten ook onze historische steden, groen en natuur behouden. Zo zorgen we voor een goede kwaliteit van de leefomgeving. Nederland bouwt steeds stedelijker om de ruimte duurzaam te gebruiken. Daardoor worden ontwikkelingen steeds complexer. Verschillende functies en belangen komen dicht bij elkaar. En moeten voldoen aan milieueisen en regelgeving.

Samenwerking

Wij geloven in samenwerking met sterkte partners met dezelfde kernwaarden. Met de samenwerking ontstaat een ‘alliantie voor de leefomgeving’ waarmee wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen. Zo brengen we passie en vertrouwen.

Soppe Gundelach

Soppe Gundelach is een nichekantoor op het gebied van het omgevingsrecht “Met deze samenwerking ontsluiten we hoogwaardige juridische kennis op het hoogste niveau over het bestuurs- en omgevingsrecht en meer in het bijzonder op het gebied van milieuffectrapportages (MER). De samenwerking stelt ons in staat om onze opdrachtgevers optimaal te bedienen en risico’s bij (gebieds)ontwikkelingen optimaal te managen” aldus Steven de Boer van PartnerRO. “Met de komst van de Omgevingswet neemt de onzekerheid toe en is het de uitdaging om met juridisch houdbare oplossingen te komen voor onze opdrachtgevers.”

Marcel Soppe “Wij kennen PartnersRO al van diverse ruimtelijke- en planprocessen waar wij als kantoor bij betrokken zijn (geweest). Wij treden hier dan bijvoorbeeld op als sparringspartner voor de adviseurs van PartnersRO, of als toetser van producten (concepten van ruimtelijke besluiten, onderzoeksrapporten, e.d.) die door of in opdracht van PartnersRO zijn opgesteld. Vanuit onze specifieke deskundigheid als nichekantoor kunnen wij risico’s signaleren en meedenken over de inhoud van de producten om deze zoveel mogelijk “Raad van State-proof” te krijgen. Deze vorm van samenwerking heeft zich in de praktijk al bewezen. Wij zijn dan ook verheugd om de samenwerking verder uit te bouwen”.

NieuwBlauw

“De samenwerking met Stedenbouwkundig bureau NieuwBlauw stelt ons in staat om bij planvorming in een vroegtijdig stadium inzicht te geven in de juridische -, milieu en ruimtelijke kwaliteitskaders van een (gebieds)ontwikkeling. Zo zorgen we voor stedenbouwkundige plannen die goed te vertalen zijn naar een omgevingsplan”, aldus Steven de Boer van PartnersRO. Met de komst van de Omgevingswet neemt de onzekerheid toe en is het de uitdaging om met juridisch houdbare en uitvoerbare oplossingen te komen voor onze opdrachtgevers.

 

Sander Klein Obbink: “Wij zijn zeer betrokken bij de gebiedsontwikkeling en zien onze plannen graag op een goede manier tot realisatie komen. Met PartnersRO kunnen we ervan op aan dat de door ons voorgestelde ambitie en kwaliteit een realistische en haalbare vertaling krijgt in de juridische plannen”.

LBP SIGHT

Ed Goudriaan (LBP SIGHT): “In het domein ruimte en milieu vraagt de complexiteit van onze regelgeving steeds meer onderlinge afstemming tussen de verschillende disciplines om projecten gerealiseerd te krijgen. Door onze eigen deskundigheid te combineren met andere zijn wij in staat de meest complexe vraagstukken met onze opdrachtgevers op te lossen.

Binnen onze netwerkorganisatie werken we efficiënt samen en kunnen wij, als de grenzen van onze expertise overschreden worden, de deskundigheid van onze partners inschakelen. De gezamenlijke kracht geeft een meerwaarde ten opzichte van onze individuele ondernemingen. We kennen elkaar, door onderlinge afstemming maken we verdiepingsslagen, we zijn wendbaar en we streven naar excellente adviezen.  De individuele ambitie van de verschillende ondernemingen om de beste te zijn in je vak maakt dat wij deel uitmaken van dit netwerk”.

Expertises

Bent u op zoek naar juridisch strategisch advies? Of wenst u ondersteuning bij het opstellen en begeleiden van omgevingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen? Zoekt u naar een partner die al het benodigde onderzoek voor een plan kan begeleiden? Wij hebben kennis en kunde in huis, wij adviseren én DOEN!

Omgevingsplan regisseren

We stelen regels en toelichting op en zorgen voor de verbeelding. Maar zorgen er ook voor dat de procedure juist wordt doorlopen en tot een goed einde wordt gebracht.

Omgevingsplan regisseren

We nemen de verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud van het plan.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.

Strategisch juridische advisering.

Waar begin ik? Hoe pak ik een gebiedsontwikkeling aan? Welke risico’s kom ik tegen in mijn project, en hoe creëer ik draagvlak bij de overheid? Met de door ons opgebouwde kennis en ervaring bent u voor strategische advisering bij ons aan het juiste adres.

Strategisch juridische advisering.

Met de door ons bedrijf opgebouwde kennis en ervaring bent u voor strategische advisering bij ons aan het juiste adres.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.

Risico analyses planschade

Wij krijgen we altijd de juiste onderzoeksvragen boven tafel en brengen we helder de risico’s in kaart.

Risico analyses planschade

Wij krijgen we altijd de juiste onderzoeksvragen boven tafel en brengen we helder de risico’s in kaart.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.

Helpdesk: antwoord binnen 48 uur

Onze helpdesk geeft u zekerheid en biedt u een pragmatisch klankbord zonder dat het u tijd kost die u niet heeft.

Helpdesk: antwoord binnen 48 uur

Onze helpdesk geeft u zekerheid en biedt u een pragmatisch klankbord zonder dat het u tijd kost die u niet heeft.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.

Opleiding op maat

In overleg met u maken wij een programma op maat. Voor uw afdeling of voor individuele medewerkers.

Opleiding op maat

In overleg met u maken wij een programma op maat. Voor uw afdeling of voor individuele medewerkers.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.

Vergunningenmanagement

Vergunningen. Voor velen een ondoordringbaar woud van papier, regels en procedures. Wij kennen de weg.

Vergunningenmanagement

Vergunningen. Voor velen een ondoordringbaar woud van papier, regels en procedures. Wij kennen de weg.

Meer weten? Neem dan contact op met 073 – 8200 732.