Spring naar content

De stand van zaken omtrent de Omgevingswet

// 15 maart 2023

Inwerkingtreding Omgevingswet 

De Eerste Kamer stemt in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na zes keer uitstel is er dan eindelijk zekerheid voor de Omgevingswet en bijbehorende DSO. De invoering van de Omgevingswet moet gaan zorgen voor het vereenvoudigen van het vergunningstraject, biedt kansen voor integraal beleid en zorgt voor het bundelen van bestemmingsplannen tot omgevingsplannen.

Halverwege 2022 was er nog veel onzekerheid over de gereedheid van de DSO. De ICT-problemen stonden de invoering in de weg. Nu geven de provincies, gemeenten en waterschappen groen licht voor de invoering.

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) werd kritisch beoordeeld door de Eerste Kamer. Zo zijn er nog vier moties aangenomen die o.a. scherpte brengen aan de DSO. De technische uitvoering die de DSO ondersteunt moet stabiel genoeg, zijn zodat partijen er goed mee overweg kunnen. Volgens Minister de Jonge kunnen overheden en het bedrijfsleven een goede start maken met de Omgevingswet.

 

Wat kan PartnersRO bijdragen?  

·         Adviseren over de keuze van het nieuwe instrumentarium (BOPA of Omgevingsplan)

·         Het toepassen van de huidige wet- en regelgeving

·         Het opstellen van een Omgevingsplan of een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit

 

Geschreven door Gies Tesselaar  

 

Voor meer informatie zie ook:

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230314/omgevingswet_gaat_in_op_1_januari  

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/ 

DSO viewer: https://preprod.document-viewer.dso.kadaster.nl/viewer/locatie